Zrównoważone inwestowanie w nieruchomości

Zmiany klimatyczne i związana z tym konieczność przejścia gospodarki na bardziej przyjazną dla środowiska nie ulega wątpliwości. Dotyczy to także sektora nieruchomości, która ma duży udział w ogólnej emisji zanieczyszczeń. Odpowiedzią są zrównoważone inwestycje, które zaczynają być dostrzegalne również w Polsce.

Czym są zrównoważone inwestycje i ESG?

ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) to podejście w którym istotne jest środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny. ESG na rynku nieruchomości przekłada się na kwestie związane z efektywnością energetyczną i certyfikacją nowych budynków, ale też renowacją już istniejących oraz dostosowaniem ich do zgodnych z ESG wymogów. Na zrównoważone środowiskowo inwestycje zwraca uwagę coraz więcej firm. Obecnie ESG stało się wyznacznikiem długoterminowego inwestowania z uwzględnieniem odpowiedzialności środowiskowej i poszanowaniem ładu korporacyjnego.
Społeczna odpowiedzialność oznacza sposób w jaki firma radzi sobie z przestrzeganiem praw pracowniczych, zasadami BHP, czy warunkami pracy. Ogólnie mówiąc dotyczy sposobu traktowania pracowników, ale również, jak jej działalność wpływa na społeczności lokalne. Kryteria ładu korporacyjnego to przede wszystkim uczciwe, przejrzyste i kompetentne zarządzanie. Zgodnie z obecną dyrektywą Parlamentu Europejskiego w sprawie ujawniania informacji niefinansowych firmy zobowiązane są przedstawiać dane dotyczące wpływu jaki wywierają na otoczenia w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego.

Zielone certyfikaty w sektorze nieruchomości

Na obecnym rynku nieruchomości działa wielu globalnych inwestorów kapitałowych, którzy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych zwracają uwagę na kwestie związane z ESG. Wskazuje na to m.in. raport należącej do polskiego stowarzyszenia budownictwa ekologicznego firmy doradczej Knight Frank współpracującej z licznymi funduszami inwestycyjnymi. Jak pokazują dane z ostatnich lat znacznie wzrosła ilość transakcji dotyczących budynków biurowych posiadających zielone certyfikaty. Stały się one dla inwestorów zdecydowanie bardziej atrakcyjne, niż budynki bez certyfikatów.
Zielone certyfikaty (dwa najpopularniejsze to BREEAM i LEED) to system oceny budynków pod względem ich ekologiczności. Ważny jest sposób projektowania obiektów biurowych. Aby uzyskać certyfikat, nieruchomość musi otrzymać pozytywną ocenę ze strony wykwalifikowanego konsultanta, który weryfikuje projekt. Ocena opiera się m.in. na zgodności projektu z przyjętymi, międzynarodowymi standardami. Ewaluacja jest złożona i dotyczy nie tylko samego budynku, ale też wewnętrznych instalacji, zastosowanych materiałów budowlanych, czy śladu węglowego samego łańcucha dostaw. Warto wspomnieć, że Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o budynki z zielonymi certyfikatami.

Budownictwo ekologiczne, czyli jakie?

Ekologiczne budownictwo zdobywa coraz większą popularność. Jego filarem jest minimalizacja niekorzystnego wpływu na środowisko. Istotny jest także aspekt ekonomiczny, a więc oszczędność w zużyciu mediów, czy społeczny podnoszący komfort życia mieszkańców. To podejście kompleksowe biorące pod uwagę każdy etap powstawania nieruchomości od materiałów budowlanych począwszy.
O ile ekobudownictwo przeważa w Polsce pośród inwestycji komercyjnych, o tyle w budownictwie jednorodzinnym wciąż jest mało popularne. Coraz częściej natomiast deweloperzy decydują się na budowlę przyjaznych dla środowiska osiedli mieszkaniowych. Świetnym przykładem takiego budownictwa są nowe mieszkania Piastów w Krakowie. 
Wśród materiałów budowlanych za naturalne uważa się drewno, szkło, glinę, czy słomę. Nie w każdym przypadku da się jednak uniknąć surowców takich, jak beton. Można natomiast tak dobrać łańcuch dostaw, aby skorzystać z lokalnych materiałów i zminimalizować szkodliwy wpływ transportu.
Kolejnym zagadnieniem jest energia. Coraz częściej korzysta się z paneli fotowoltaicznych, które zapewniają czystą energię słoneczną. Ekologiczne są również pompy ciepła. Innym pomysłem jest energooszczędne oświetlenie takie, jak lampy LED. To rozwiązania nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne. Więcej naturalnego światła gwarantują (szczególnie w domach jednorodzinnych) duże przeszklenia oraz odpowiednie zorientowanie budynku względem stron świata. Ciekawą opcją jest zbieranie deszczówki, którą można później z powodzeniem wykorzystać do wielu celów.
Na prośrodowiskowych osiedlach mieszkaniowych coraz częściej pojawiają się też stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. Deweloperzy stawiają na większą ilość roślinności, również na ścianach i dachach budynków, czy budki dla ptaków i owadów. To wszystko tworzy przyjazny zarówno dla środowiska, jak i mieszkańców mikroklimat. Większą wydajność, przy mniejszym zużyciu energii zapewniają systemy inteligentnego domu na które decyduje się coraz więcej inwestorów.

Czy zrównoważone budownictwo to przyszłość branży?

Ekologia, kwestie społeczne i uczciwe zarządzanie przestały być traktowane jako wartość dodana biznesu. Za granicą, a coraz częściej także w Polsce są to zagadnienia na które inwestorzy zwracają uwagę i względem których kierują się przy wyborze firmy. Rynek nieruchomości, jeśli chce być rentowny musi brać to pod uwagę. Szczególnie że w przyszłości wzrośnie nacisk na podejście w oparciu o wytyczne ESP, odpowiedzialne inwestycje i zrównoważony, przyjazny dla środowiska, pracowników i społeczeństwa rozwój branży nieruchomości.