Jednym z elementów procesu udzielenia kredytu na mieszkanie jest sprawdzenie zdolności kredytowej wnioskodawcy. Banki przyjmują różne kryteria, od których uzależniają wysokość oraz warunki przyznawanej pożyczki, dlatego warto wziąć pod uwagę różne placówki i przeprowadzić symulacje. Jako potencjalny klient banku, możesz samodzielnie sprawdzić swoją zdolność kredytową, zanim zrobią to analitycy finansowi.
 

Czym jest zdolność kredytowa

Przy definiowaniu tego terminu najlepiej jest odnieść się do Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawa Bankowego (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami). Zgodnie ze wspomnianą Ustawą, pojęcie zdolności kredytowej oznacza „zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”. Przykładowo, osoby planujące kupno mieszkania, które nie mają wystarczających środków finansowych, aby za nie zapłacić w gotówce, muszą poznać swoją zdolność hipoteczną. Wiedza ta pozwoli im wówczas określić, czy otrzymają pożyczkę, a jeśli tak, to na jakich warunkach.
 

Co wpływa na zdolność kredytową?

Poniżej czynniki, które są najczęściej brane pod uwagę przy udzielaniu kredytu:

 • wysokość dochodu,
 • posiadany majątek własny,
 • miesięczne wydatki na utrzymanie,
 • przewidywany okres spłaty,
 • forma zatrudnienia lub prowadzona działalność gospodarcza,
 • czas zatrudnienia,
 • wiek,
 • stan cywilny,
 • historia kredytowa w BIK,
 • sposoby zabezpieczenia kredytu,
 • forma spłaty zobowiązania (raty równe lub malejące),
 • inne finansowe zobowiązania (alimenty, niespłacone pożyczki, etc.),
 • liczba osób w gospodarstwie domowym.

Pamiętaj jednak, że odmowa udzielenia pożyczki w jednej instytucji nie oznacza, że nie otrzymasz jej gdzie indziej – banki kierują się różnymi kryteriami przy udzielaniu kredytów, więc zawsze warto sprawdzić swoją zdolność kredytową u konkurencji.
 

Jak zwiększyć zdolność kredytową?

Poprawa zdolności kredytowej jest w dużej mierze uzależniona od wymienionych wcześniej kryteriów, które biorą pod uwagę przez instytucje finansowe. W pierwszej kolejności dobrze jest uregulować swoje wcześniejsze zobowiązania – podejście do spłaty raty, na przykład za sprzęt AGD, potraktuj priorytetowo. Zdolność kredytową oraz wiarygodność w oczach banku można także zwiększyć poprzez dołączenie do wniosku drugiego kredytobiorcy oraz przejście z tak zwanej umowy „śmieciowej” na umowę o pracę. Pomocne może okazać się także zdecydowanie na dłuższy okres kredytowania oraz obniżenie marży zobowiązania poprzez wyższy wkład własny.
 

Sprawdzanie zdolności kredytowej

Banki sumiennie sprawdzają możliwość kredytową wnioskodawcy przed udzieleniem mu pożyczki. Specjaliści finansowi poddają analizie czynniki ilościowe (takie jak, np. wysokość dochodu i poręczone kredyty), jak i jakościowe (wiek, stan cywilny, wykształcenie) potencjalnego klienta. W trakcie badania zdolności kredytowej, bank pobiera także raport z Biura Informacji Kredytowej, aby prześwietlić historię kredytową wnioskodawcy. Pamiętaj, że przed pójściem do banku, możesz sam sprawdzić swoją zdolność kredytową, poprzez pobranie raportu BIK. Zawsze możesz także zadzwonić na infolinię lub podejść do interesującej Cię placówki banku z obsługą kredytów hipotecznych – pracownik powinien udzielić Ci potrzebnych informacji.
 

Scoring

Jeśli brałeś już wcześniej kredyt, w BIK będzie zawarta informacja o uzyskanej przez Ciebie ocenie punktowej. Czemu to służy? Przede wszystkim scoring pomaga w określeniu wiarygodności wnioskodawcy, ponieważ w punktacji bierze się pod uwagę takie czynniki jak: terminowość spłaty rat i przekraczanie limitów na kartach i kontach. Wysoki scoring, czyli pozytywna historia kredytowa, przekłada się na potencjalnie lepsze warunki otrzymania nowego kredytu.
 

Oblicz zdolność kredytową

Przygotowując się do rozmowy z pracownikiem banku możesz, oprócz pobrania raportu z BIK, skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej, który jest dostępny w Internecie. Co będzie potrzebne:

 • miesięczny dochód,
 • okres kredytowania,
 • wysokość aktualnych zobowiązań finansowych,
 • stałe miesięczne wydatki.


Po wpisaniu powyższych danych, pojawi się informacja, jaką maksymalną kwotę kredytu możesz uzyskać. Pamiętaj jednak, że jest to jedynie symulacja, która pozwoli Ci na rozeznanie się w ofertach banków – analitycy finansowi w swoich wyliczeniach biorą pod uwagę więcej czynników, od których uzależniona jest decyzja instytucji o wysokości przyznawanej pożyczki i jej warunków.
 

Analitycy finansowi biorą pod uwagę wiele czynników, od których uzależniona jest zdolność kredytowa wnioskodawcy. Przed przystąpieniem do kredytu, możesz sprawdzić swoją zdolność hipoteczną, poprzez pobranie raportu z Biura Informacji Kredytowej i wykonanie symulacji przy pomocy kalkulatora zdolności kredytowej.