Mieszkania » ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca » Lista wszystkich mieszkań

Lista mieszkań:

Budynek Numer lokalu Piętro Pokoje Metraż m² Cena/m² PLN Cena PLN Dostępność
4
1
Promocja
0Parter
3
65,98
-
-
sprzedane
5
1
0Parter
2
44,89
-
-
sprzedane
4
2
0Parter
2
46,06
-
-
sprzedane
5
2
0Parter
2
39,87
-
-
sprzedane
4
3
Promocja
1
3
65,98
-
-
sprzedane
5
3
0Parter
2
36,85
-
-
sprzedane
4
4
1
3
61,50
-
-
sprzedane
2
4
1
4
96,62
-
-
sprzedane
5
4
0Parter
3
57,24
-
-
sprzedane
4
5
1
3
60,48
-
-
sprzedane
5
5
0Parter
2
52,54
-
-
sprzedane
4
6
Promocja
2
3
65,98
-
-
sprzedane
5
6
0Parter
2
43,32
-
-
sprzedane
4
7
2
3
61,95
-
-
sprzedane
5
7
1
2
44,89
-
-
sprzedane
4
8
2
3
60,68
-
-
sprzedane
5
8
1
2
39,87
-
-
sprzedane
4
9
Promocja
3
3
65,98
-
-
sprzedane
5
9
1
2
36,85
-
-
sprzedane
4
10
3
2
61,95
-
-
sprzedane
5
10
1
3
57,24
-
-
sprzedane
4
11
3
3
60,67
-
-
sprzedane
5
11
1
2
52,57
-
-
sprzedane
4
12
Promocja
4
3
65,98
-
-
sprzedane
5
12
1
3
47,45
-
-
sprzedane
4
13
4
3
61,95
-
-
sprzedane
5
13
2
2
44,89
-
-
sprzedane
4
14
4
3
58,27
-
-
sprzedane
5
14
2
2
39,87
-
-
sprzedane
4
15
0Parter
3
72,80
-
-
sprzedane
5
15
2
2
36,85
-
-
sprzedane
4
16
0Parter
3
59,49
-
-
sprzedane
5
16
2
3
57,24
-
-
sprzedane
4
17
0Parter
2
45,42
-
-
sprzedane
5
17
2
2
52,57
-
-
sprzedane
4
18
0Parter
2
44,75
-
-
sprzedane
5
18
2
3
47,45
-
-
sprzedane
4
19
1
2
38,31
-
-
sprzedane
5
19
3
2
44,89
-
-
sprzedane
4
20
1
3
70,48
-
-
sprzedane
5
20
3
2
39,87
-
-
sprzedane
4
21
1
2
47,82
-
-
sprzedane
5
21
3
2
36,85
-
-
sprzedane
4
22
1
3
60,36
-
-
sprzedane
5
22
3
3
57,24
-
-
sprzedane
4
23
2
2
38,31
-
-
sprzedane
5
23
3
2
52,57
-
-
sprzedane
4
24
2
3
70,59
-
-
sprzedane
5
24
3
3
47,45
-
-
sprzedane
4
25
2
2
47,82
-
-
sprzedane
5
25
4
2
44,89
-
-
sprzedane
4
26
2
3
60,36
-
-
sprzedane
5
26
4
2
39,87
-
-
sprzedane
4
27
3
2
38,31
-
-
sprzedane
5
27
4
2
36,85
-
-
sprzedane
4
28
3
3
70,59
-
-
sprzedane
5
28
4
3
57,24
-
-
sprzedane
4
29
3
2
47,82
-
-
sprzedane
5
29
4
2
52,57
-
-
sprzedane
4
30
3
3
60,36
-
-
sprzedane
5
30
4
3
47,45
-
-
sprzedane
4
31
4
2
38,31
-
-
sprzedane
5
31
5
2
44,89
-
-
sprzedane
4
32
4
3
68,49
-
-
sprzedane
5
32
5
2
39,87
-
-
sprzedane
4
33
4
2
45,78
-
-
sprzedane
5
33
5
2
36,85
-
-
sprzedane
4
34
4
3
58,15
-
-
sprzedane
5
34
5
3
57,24
-
-
sprzedane
4
35
0Parter
4
95,42
-
-
sprzedane
5
35
5
2
52,57
-
-
sprzedane
4
36
0Parter
3
63,23
-
-
sprzedane
5
36
5
3
47,45
-
-
sprzedane
4
37
1
2
33,37
-
-
sprzedane
5
37
6
2
44,89
-
-
sprzedane
4
38
1
3
70,39
-
-
sprzedane
5
38
6
2
39,87
-
-
sprzedane
4
39
1
3
65,45
-
-
sprzedane
5
39
6
2
36,85
-
-
sprzedane
4
40
2
2
33,37
-
-
sprzedane
5
40
6
3
57,24
-
-
sprzedane
4
41
2
3
70,39
-
-
sprzedane
5
41
6
2
52,57
-
-
sprzedane
4
42
2
3
65,45
-
-
sprzedane
5
42
6
3
47,45
-
-
sprzedane
4
43
3
2
33,37
-
-
sprzedane
5
43
0Parter
4
75,41
-
-
sprzedane
4
44
3
2
70,39
-
-
sprzedane
5
44
0Parter
2
41,59
-
-
sprzedane
4
45
3
3
65,45
-
-
sprzedane
5
45
0Parter
3
58,94
-
-
sprzedane
4
46
4
2
33,37
-
-
sprzedane
5
46
0Parter
2
60,92
-
-
sprzedane
4
47
4
3
68,29
-
-
sprzedane
5
47
0Parter
3
78,33
-
-
sprzedane
4
48
4
3
63,41
-
-
sprzedane
5
48
1
4
79,33
-
-
sprzedane
4
49
0Parter
3
54,72
-
-
sprzedane
5
49
1
2
41,59
-
-
sprzedane
4
50
0Parter
2
40,61
-
-
sprzedane
5
50
1
3
58,99
-
-
sprzedane
4
51
0Parter
2
46,45
-
-
sprzedane
5
51
1
2
60,92
-
-
sprzedane
4
52
0Parter
2
44,18
-
-
sprzedane
5
52
1
3
78,33
-
-
sprzedane
4
53
0Parter
2
39,91
-
-
sprzedane
5
53
2
4
79,33
-
-
sprzedane
4
54
1
3
54,93
-
-
sprzedane
5
54
2
2
41,59
-
-
sprzedane
4
55
1
2
40,99
-
-
sprzedane
5
55
2
3
58,99
-
-
sprzedane
4
56
1
2
46,63
-
-
sprzedane
5
56
2
2
60,92
-
-
sprzedane
4
57
1
2
44,77
-
-
sprzedane
5
57
2
3
78,33
-
-
sprzedane
4
58
1
2
40,09
-
-
sprzedane
5
58
3
4
79,33
-
-
sprzedane
4
59
2
3
54,93
-
-
sprzedane
5
59
3
2
41,59
-
-
sprzedane
4
60
2
2
40,99
-
-
sprzedane
5
60
3
3
58,99
-
-
sprzedane
4
61
2
2
46,63
-
-
sprzedane
5
61
3
2
60,92
-
-
sprzedane
4
62
2
2
44,77
-
-
sprzedane
5
62
3
3
78,33
-
-
sprzedane
4
63
2
2
40,09
-
-
sprzedane
5
63
4
4
79,33
-
-
sprzedane
4
64
3
3
54,93
-
-
sprzedane
5
64
4
2
41,59
-
-
sprzedane
4
65
3
2
40,99
-
-
sprzedane
5
65
4
3
58,99
-
-
sprzedane
4
66
3
2
46,63
-
-
sprzedane
5
66
4
2
60,92
-
-
sprzedane
4
67
3
2
44,77
-
-
sprzedane
5
67
4
3
78,33
-
-
sprzedane
4
68
3
2
40,09
-
-
sprzedane
5
68
5
4
79,33
-
-
sprzedane
4
69
4
3
54,93
-
-
sprzedane
5
69
5
2
41,59
-
-
sprzedane
4
70
4
2
40,99
-
-
sprzedane
5
70
5
3
58,99
-
-
sprzedane
4
71
4
2
46,63
-
-
sprzedane
5
71
5
2
60,92
-
-
sprzedane
4
72
4
2
44,77
-
-
sprzedane
5
72
5
3
78,33
-
-
sprzedane
4
73
4
2
40,09
-
-
sprzedane
5
73
6
4
79,33
-
-
sprzedane
5
74
6
2
41,59
-
-
sprzedane
5
75
6
3
58,99
-
-
sprzedane
5
76
6
2
60,92
-
-
sprzedane
5
77
6
3
78,33
-
-
sprzedane
5
78
0Parter
3
65,13
-
-
sprzedane
5
79
0Parter
2
35,73
-
-
sprzedane
5
80
0Parter
2
35,73
-
-
sprzedane
5
81
0Parter
4
77,98
-
-
sprzedane
5
82
1
3
68,70
-
-
sprzedane
5
83
1
2
35,73
-
-
sprzedane
5
84
1
2
35,73
-
-
sprzedane
5
85
1
4
77,98
-
-
sprzedane
5
86
2
3
68,70
-
-
sprzedane
5
87
2
2
35,73
-
-
sprzedane
5
88
2
2
35,73
-
-
sprzedane
5
89
2
4
77,98
-
-
sprzedane
5
90
3
3
68,70
-
-
sprzedane
5
91
3
2
35,73
-
-
sprzedane
5
92
3
2
35,73
-
-
sprzedane
5
93
3
4
77,98
-
-
sprzedane
5
94
4
3
68,70
-
-
sprzedane
5
95
4
2
35,73
-
-
sprzedane
5
96
4
2
35,73
-
-
sprzedane
5
97
4
4
77,98
-
-
sprzedane
5
98
5
3
68,70
-
-
sprzedane
5
99
5
2
35,73
-
-
sprzedane
5
100
5
2
35,73
-
-
sprzedane
5
101
5
4
77,98
-
-
sprzedane
5
102
6
3
68,70
-
-
sprzedane
5
103
6
2
35,73
-
-
sprzedane
5
104
6
2
35,73
-
-
sprzedane
5
105
6
4
77,98
-
-
sprzedane
5
106
0Parter
3
65,13
-
-
sprzedane
5
107
0Parter
2
35,73
-
-
sprzedane
5
108
0Parter
2
35,73
-
-
sprzedane
5
109
0Parter
3
77,73
-
-
sprzedane
5
110
1
3
68,70
-
-
sprzedane
5
111
1
2
35,73
-
-
sprzedane
5
112
1
2
35,73
-
-
sprzedane
5
113
1
3
77,73
-
-
sprzedane
5
114
2
3
68,70
-
-
sprzedane
5
115
2
2
35,73
-
-
sprzedane
5
116
2
2
35,73
-
-
sprzedane
5
117
2
3
77,73
-
-
sprzedane
5
118
3
3
68,70
-
-
sprzedane
5
119
3
2
35,73
-
-
sprzedane
5
120
3
2
35,73
-
-
sprzedane
5
121
3
3
77,73
-
-
sprzedane
5
122
4
3
68,70
-
-
sprzedane
5
123
4
2
35,73
-
-
sprzedane
5
124
4
2
35,73
-
-
sprzedane
5
125
4
3
77,73
-
-
sprzedane
5
126
5
3
68,70
-
-
sprzedane
5
127
5
2
35,73
-
-
sprzedane
5
128
5
2
35,73
-
-
sprzedane
5
129
5
3
77,73
-
-
sprzedane
5
130
6
3
68,70
-
-
sprzedane
5
131
6
2
35,73
-
-
sprzedane
5
132
6
2
35,73
-
-
sprzedane
5
133
6
3
77,73
-
-
sprzedane
5
134
0Parter
4
61,25
-
-
sprzedane
5
135
0Parter
4
79,46
-
-
sprzedane
5
136
1
4
64,82
-
-
sprzedane
5
137
1
4
79,46
-
-
sprzedane
5
138
2
4
64,82
-
-
sprzedane
5
139
2
4
79,46
-
-
sprzedane
5
140
3
4
64,82
-
-
sprzedane
5
141
3
4
79,46
-
-
sprzedane
5
142
4
4
64,82
-
-
sprzedane
5
143
4
4
79,46
-
-
sprzedane
5
144
5
4
64,82
-
-
sprzedane
5
145
5
4
79,46
-
-
sprzedane
5
146
6
4
64,82
-
-
sprzedane
5
147
6
4
79,46
-
-
sprzedane