Mieszkania » ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca » Lista wszystkich mieszkań

Lista mieszkań:

Budynek Numer lokalu Piętro Pokoje Metraż m² Cena/m² PLN Cena PLN Dostępność
4
1
Promocja
0Parter
3
65,98
-
-
sprzedane
5
1
0Parter
2
44,89
-
-
sprzedane
4
2
0Parter
2
46,06
-
-
sprzedane
5
2
0Parter
2
39,87
-
-
sprzedane
4
3
Promocja
1
3
65,98
-
-
sprzedane
5
3
0Parter
2
36,85
-
-
sprzedane
4
4
1
3
61,50
-
-
sprzedane
2
4
1
4
96,62
-
-
sprzedane
5
4
0Parter
3
57,24
-
-
sprzedane
4
5
1
3
60,48
-
-
sprzedane
5
5
0Parter
2
52,54
-
-
sprzedane
4
6
Promocja
2
3
65,98
-
-
sprzedane
5
6
0Parter
2
43,32
-
-
sprzedane
4
7
2
3
61,95
-
-
sprzedane
5
7
1
2
44,89
-
-
sprzedane
4
8
2
3
60,68
-
-
sprzedane
5
8
1
2
39,87
-
-
sprzedane
4
9
Promocja
3
3
65,98
-
-
sprzedane
5
9
1
2
36,85
-
-
sprzedane
4
3
2
61,95
-
-
sprzedane
5
1
3
57,24
-
-
sprzedane
4
3
3
60,67
-
-
sprzedane
5
1
2
52,57
-
-
sprzedane
4
12
Promocja
4
3
65,98
-
-
sprzedane
5
1
3
47,45
-
-
sprzedane
4
4
3
61,95
-
-
sprzedane
5
2
2
44,89
-
-
sprzedane
4
4
3
58,27
-
-
sprzedane
5
2
2
39,87
-
-
sprzedane
4
0Parter
3
72,80
-
-
sprzedane
5
2
2
36,85
-
-
sprzedane
4
0Parter
3
59,49
-
-
sprzedane
5
2
3
57,24
-
-
sprzedane
4
0Parter
2
45,42
-
-
sprzedane
5
2
2
52,57
-
-
sprzedane
4
0Parter
2
44,75
-
-
sprzedane
5
2
3
47,45
-
-
sprzedane
4
1
2
38,31
-
-
sprzedane
5
3
2
44,89
-
-
sprzedane
4
1
3
70,48
-
-
sprzedane
5
3
2
39,87
-
-
sprzedane
4
1
2
47,82
-
-
sprzedane
5
3
2
36,85
-
-
sprzedane
4
1
3
60,36
-
-
sprzedane
5
3
3
57,24
-
-
sprzedane
4
2
2
38,31
-
-
sprzedane
5
3
2
52,57
-
-
sprzedane
4
2
3
70,59
-
-
sprzedane
5
3
3
47,45
-
-
sprzedane
4
2
2
47,82
-
-
sprzedane
5
4
2
44,89
-
-
sprzedane
4
2
3
60,36
-
-
sprzedane
5
4
2
39,87
-
-
sprzedane
4
3
2
38,31
-
-
sprzedane
5
4
2
36,85
-
-
sprzedane
4
3
3
70,59
-
-
sprzedane
5
4
3
57,24
-
-
sprzedane
4
3
2
47,82
-
-
sprzedane
5
4
2
52,57
-
-
sprzedane
4
3
3
60,36
-
-
sprzedane
5
4
3
47,45
-
-
sprzedane
4
4
2
38,31
-
-
sprzedane
5
5
2
44,89
-
-
sprzedane
4
4
3
68,49
-
-
sprzedane
5
5
2
39,87
-
-
sprzedane
4
4
2
45,78
-
-
sprzedane
5
5
2
36,85
-
-
sprzedane
4
4
3
58,15
-
-
sprzedane
5
5
3
57,24
-
-
sprzedane
4
0Parter
4
95,42
-
-
sprzedane
5
5
2
52,57
-
-
sprzedane
4
0Parter
3
63,23
-
-
sprzedane
5
5
3
47,45
-
-
sprzedane
4
1
2
33,37
-
-
sprzedane
5
6
2
44,89
-
-
sprzedane
4
1
3
70,39
-
-
sprzedane
5
6
2
39,87
-
-
sprzedane
4
1
3
65,45
-
-
sprzedane
5
6
2
36,85
-
-
sprzedane
4
2
2
33,37
-
-
sprzedane
5
6
3
57,24
-
-
sprzedane
4
2
3
70,39
-
-
sprzedane
5
6
2
52,57
-
-
sprzedane
4
2
3
65,45
-
-
sprzedane
5
6
3
47,45
-
-
sprzedane
4
3
2
33,37
-
-
sprzedane
5
0Parter
4
75,41
-
-
sprzedane
4
3
2
70,39
-
-
sprzedane
5
0Parter
2
41,59
-
-
sprzedane
4
3
3
65,45
-
-
sprzedane
5
0Parter
3
58,94
-
-
sprzedane
4
4
2
33,37
-
-
sprzedane
5
0Parter
2
60,92
-
-
sprzedane
4
4
3
68,29
-
-
sprzedane
5
0Parter
3
78,33
-
-
sprzedane
4
4
3
63,41
-
-
sprzedane
5
1
4
79,33
-
-
sprzedane
4
0Parter
3
54,72
-
-
sprzedane
5
1
2
41,59
-
-
sprzedane
4
0Parter
2
40,61
-
-
sprzedane
5
1
3
58,99
-
-
sprzedane
4
0Parter
2
46,45
-
-
sprzedane
5
1
2
60,92
-
-
sprzedane
4
0Parter
2
44,18
-
-
sprzedane
5
1
3
78,33
-
-
sprzedane
4
0Parter
2
39,91
-
-
sprzedane
5
2
4
79,33
-
-
sprzedane
4
1
3
54,93
-
-
sprzedane
5
2
2
41,59
-
-
sprzedane
4
1
2
40,99
-
-
sprzedane
5
2
3
58,99
-
-
sprzedane
4
1
2
46,63
-
-
sprzedane
5
2
2
60,92
-
-
sprzedane
4
1
2
44,77
-
-
sprzedane
5
2
3
78,33
-
-
sprzedane
4
1
2
40,09
-
-
sprzedane
5
3
4
79,33
-
-
sprzedane
4
2
3
54,93
-
-
sprzedane
5
3
2
41,59
-
-
sprzedane
4
2
2
40,99
-
-
sprzedane
5
3
3
58,99
-
-
sprzedane
4
2
2
46,63
-
-
sprzedane
5
3
2
60,92
-
-
sprzedane
4
2
2
44,77
-
-
sprzedane
5
3
3
78,33
-
-
sprzedane
4
2
2
40,09
-
-
sprzedane
5
4
4
79,33
-
-
sprzedane
4
3
3
54,93
-
-
sprzedane
5
4
2
41,59
-
-
sprzedane
4
3
2
40,99
-
-
sprzedane
5
4
3
58,99
-
-
sprzedane
4
3
2
46,63
-
-
sprzedane
5
4
2
60,92
-
-
sprzedane
4
3
2
44,77
-
-
sprzedane
5
4
3
78,33
-
-
sprzedane
4
3
2
40,09
-
-
sprzedane
5
5
4
79,33
-
-
sprzedane
4
4
3
54,93
-
-
sprzedane
5
5
2
41,59
-
-
sprzedane
4
4
2
40,99
-
-
sprzedane
5
5
3
58,99
-
-
sprzedane
4
4
2
46,63
-
-
sprzedane
5
5
2
60,92
-
-
sprzedane
4
4
2
44,77
-
-
sprzedane
5
5
3
78,33
-
-
sprzedane
4
4
2
40,09
-
-
sprzedane
5
6
4
79,33
-
-
sprzedane
5
6
2
41,59
-
-
sprzedane
5
6
3
58,99
-
-
sprzedane
5
6
2
60,92
-
-
sprzedane
5
6
3
78,33
-
-
sprzedane
5
0Parter
3
65,13
-
-
sprzedane
5
0Parter
2
35,73
-
-
sprzedane
5
0Parter
2
35,73
-
-
sprzedane
5
0Parter
4
77,98
-
-
sprzedane
5
1
3
68,70
-
-
sprzedane
5
1
2
35,73
-
-
sprzedane
5
1
2
35,73
-
-
sprzedane
5
1
4
77,98
-
-
sprzedane
5
2
3
68,70
-
-
sprzedane
5
2
2
35,73
-
-
sprzedane
5
2
2
35,73
-
-
sprzedane
5
2
4
77,98
-
-
sprzedane
5
3
3
68,70
-
-
sprzedane
5
3
2
35,73
-
-
sprzedane
5
3
2
35,73
-
-
sprzedane
5
3
4
77,98
-
-
sprzedane
5
4
3
68,70
-
-
sprzedane
5
4
2
35,73
-
-
sprzedane
5
4
2
35,73
-
-
sprzedane
5
4
4
77,98
-
-
sprzedane
5
5
3
68,70
-
-
sprzedane
5
5
2
35,73
-
-
sprzedane
5
5
2
35,73
-
-
sprzedane
5
5
4
77,98
-
-
sprzedane
5
6
3
68,70
-
-
sprzedane
5
6
2
35,73
-
-
sprzedane
5
6
2
35,73
-
-
sprzedane
5
6
4
77,98
-
-
sprzedane
5
0Parter
3
65,13
-
-
sprzedane
5
0Parter
2
35,73
-
-
sprzedane
5
0Parter
2
35,73
-
-
sprzedane
5
0Parter
3
77,73
-
-
sprzedane
5
1
3
68,70
-
-
sprzedane
5
1
2
35,73
-
-
sprzedane
5
1
2
35,73
-
-
sprzedane
5
1
3
77,73
-
-
sprzedane
5
2
3
68,70
-
-
sprzedane
5
2
2
35,73
-
-
sprzedane
5
2
2
35,73
-
-
sprzedane
5
2
3
77,73
-
-
sprzedane
5
3
3
68,70
-
-
sprzedane
5
3
2
35,73
-
-
sprzedane
5
3
2
35,73
-
-
sprzedane
5
3
3
77,73
-
-
sprzedane
5
4
3
68,70
-
-
sprzedane
5
4
2
35,73
-
-
sprzedane
5
4
2
35,73
-
-
sprzedane
5
4
3
77,73
-
-
sprzedane
5
5
3
68,70
-
-
sprzedane
5
5
2
35,73
-
-
sprzedane
5
5
2
35,73
-
-
sprzedane
5
5
3
77,73
-
-
sprzedane
5
6
3
68,70
-
-
sprzedane
5
6
2
35,73
-
-
sprzedane
5
6
2
35,73
-
-
sprzedane
5
6
3
77,73
-
-
sprzedane
5
0Parter
4
61,25
-
-
sprzedane
5
0Parter
4
79,46
-
-
sprzedane
5
1
4
64,82
-
-
sprzedane
5
1
4
79,46
-
-
sprzedane
5
2
4
64,82
-
-
sprzedane
5
2
4
79,46
-
-
sprzedane
5
3
4
64,82
-
-
sprzedane
5
3
4
79,46
-
-
sprzedane
5
4
4
64,82
-
-
sprzedane
5
4
4
79,46
-
-
sprzedane
5
5
4
64,82
-
-
sprzedane
5
5
4
79,46
-
-
sprzedane
5
6
4
64,82
-
-
sprzedane
5
6
4
79,46
-
-
sprzedane