Mieszkania » ul. Głowackiego » Lista wszystkich mieszkań
Budynek 1 Budynek 2

Lista mieszkań:

Budynek Numer lokalu Piętro Pokoje Metraż m² Cena/m² PLN Cena PLN Dostępność
1
1
0Parter
2
40,97
-
-
sprzedane
2
1
0Parter
2
39,93
8900
355.377 PLN
wolne
1
2
0Parter
3
66,33
8200
543.906 PLN
wolne
2
2
0Parter
3
64,66
8300
536.678 PLN
wolne
1
3
0Parter
3
63,03
8800
554.664 PLN
wolne
2
3
0Parter
3
61,78
8800
543.664 PLN
wolne
1
4
0Parter
2
42,83
8800
376.904 PLN
wolne
2
4
0Parter
4
91,07
8700
792.309 PLN
wolne
1
5
0Parter
2
43,51
8500
369.835 PLN
wolne
2
5
0Parter
2
41,96
9000
377.640 PLN
wolne
1
6
0Parter
2
41,96
-
-
sprzedane
2
6
0Parter
2
46,15
8800
406.120 PLN
wolne
1
7
0Parter
2
46,15
8500
392.275 PLN
wolne
2
7
0Parter
5
105,00
8100
850.500 PLN
wolne
1
8
0Parter
5
99,00
7900
782.100 PLN
wolne
2
8
0Parter
3
65,98
8300
547.634 PLN
wolne
1
9
0Parter
3
66,15
8300
549.045 PLN
wolne
2
9
0Parter
3
63,78
8300
529.374 PLN
wolne
1
10
0Parter
3
65,45
8200
536.690 PLN
wolne
2
10
1
2
40,26
9100
366.366 PLN
wolne
1
11
1
2
41,30
-
-
sprzedane
2
11
1
3
64,66
8600
556.076 PLN
wolne
1
12
1
3
66,33
8400
557.172 PLN
wolne
2
12
1
3
64,49
9200
593.308 PLN
wolne
1
13
1
3
65,94
9000
593.460 PLN
wolne
2
13
1
4
94,87
9200
872.804 PLN
wolne
1
14
1
2
46,32
-
-
rezerwacja
2
14
1
2
41,96
9200
386.032 PLN
wolne
1
15
1
2
43,51
-
-
sprzedane
2
15
1
2
46,87
9000
421.830 PLN
wolne
1
16
1
2
41,96
-
-
sprzedane
2
16
1
2
42,55
9200
391.460 PLN
wolne
1
17
1
2
46,87
8700
407.769 PLN
wolne
2
17
1
2
41,98
9200
386.216 PLN
wolne
1
18
1
2
42,55
-
-
rezerwacja
2
18
1
3
53,36
9200
490.912 PLN
wolne
1
19
1
4
81,65
8200
669.530 PLN
wolne
2
19
1
3
57,72
9100
525.252 PLN
wolne
1
20
1
3
66,15
8700
575.505 PLN
wolne
2
20
1
3
63,77
8600
548.422 PLN
wolne
1
21
1
3
65,45
-
-
rezerwacja
2
21
1
2
41,51
9100
377.741 PLN
wolne
1
22
1
2
42,55
-
-
rezerwacja
2
22
2
2
40,42
9200
371.864 PLN
wolne
1
23
2
2
41,46
-
-
rezerwacja
2
23
2
3
64,66
8700
562.542 PLN
wolne
1
24
2
3
66,33
8600
570.438 PLN
wolne
2
24
2
3
64,49
9300
599.757 PLN
wolne
1
25
2
3
65,94
9200
606.648 PLN
wolne
2
25
2
4
94,87
9300
882.291 PLN
wolne
1
26
2
2
46,32
-
-
rezerwacja
2
26
2
2
41,96
9300
390.228 PLN
wolne
1
27
2
2
43,51
-
-
sprzedane
2
27
2
2
46,87
9100
426.517 PLN
wolne
1
28
2
2
41,96
-
-
rezerwacja
2
28
2
2
42,58
9300
395.994 PLN
wolne
1
29
2
2
46,87
8900
417.143 PLN
wolne
2
29
2
2
41,98
9300
390.414 PLN
wolne
1
30
2
2
42,58
-
-
sprzedane
2
30
2
3
53,36
9300
496.248 PLN
wolne
1
31
2
2
41,98
-
-
sprzedane
2
31
2
3
57,72
9200
531.024 PLN
wolne
1
32
2
3
53,31
-
-
sprzedane
2
32
2
3
63,77
8700
554.799 PLN
wolne
1
33
2
3
48,08
9000
432.720 PLN
wolne
2
33
2
2
41,51
9200
381.892 PLN
wolne
1
34
2
3
65,45
8600
562.870 PLN
wolne
2
34
3
2
40,42
9300
375.906 PLN
wolne
1
35
2
2
42,55
-
-
sprzedane
2
35
3
3
64,66
8800
569.008 PLN
wolne
1
36
3
2
41,46
-
-
rezerwacja
2
36
3
3
64,49
9400
606.206 PLN
wolne
1
37
3
3
66,33
8600
570.438 PLN
wolne
2
37
3
4
94,86
9400
891.684 PLN
wolne
1
38
3
3
65,89
9200
606.188 PLN
wolne
2
38
3
2
41,92
9400
394.048 PLN
wolne
1
39
3
2
46,32
-
-
sprzedane
2
39
3
2
46,87
9200
431.204 PLN
wolne
1
40
3
2
43,47
-
-
rezerwacja
2
40
3
2
42,58
9400
400.252 PLN
wolne
1
41
3
2
41,92
-
-
sprzedane
2
41
3
2
41,98
9400
394.612 PLN
wolne
1
42
3
2
46,87
-
-
sprzedane
2
42
3
3
53,36
9400
501.584 PLN
wolne
1
43
3
2
42,58
-
-
sprzedane
2
43
3
3
57,72
9300
536.796 PLN
wolne
1
44
3
2
41,98
-
-
sprzedane
2
44
3
3
63,77
8800
561.176 PLN
wolne
1
45
3
3
53,31
-
-
sprzedane
2
45
3
2
41,51
9300
386.043 PLN
wolne
1
46
3
3
48,08
-
-
sprzedane
2
46
4
2
40,42
9300
375.906 PLN
wolne
1
47
3
3
65,45
8600
562.870 PLN
wolne
2
47
4
3
64,62
8800
568.656 PLN
wolne
1
48
3
2
42,55
-
-
sprzedane
2
48
4
4
101,30
9950
1.007.935 PLN
wolne
1
49
4
2
41,46
-
-
sprzedane
2
49
4
3
62,55
9000
562.950 PLN
wolne
1
50
4
3
66,30
8600
570.180 PLN
wolne
2
50
4
2
46,87
9200
431.204 PLN
wolne
1
51
4
4
100,88
-
-
sprzedane
2
51
4
2
42,58
9400
400.252 PLN
wolne
1
52
4
3
62,55
-
-
sprzedane
2
52
4
2
41,98
9400
394.612 PLN
wolne
1
53
4
2
46,87
-
-
rezerwacja
2
53
4
3
53,36
9400
501.584 PLN
wolne
1
54
4
2
42,58
-
-
sprzedane
2
54
4
3
57,72
9300
536.796 PLN
wolne
1
55
4
2
41,98
-
-
sprzedane
2
55
4
3
63,77
8800
561.176 PLN
wolne
1
56
4
3
53,31
-
-
sprzedane
2
56
4
2
41,51
9300
386.043 PLN
wolne
1
57
4
3
48,08
9000
432.720 PLN
wolne
2
57
5
3
64,32
9500
611.040 PLN
wolne
1
58
4
3
65,45
8600
562.870 PLN
wolne
2
58
5
5
93,46
9950
929.927 PLN
wolne
1
59
4
2
42,55
8600
365.930 PLN
wolne
2
59
5
3
64,64
9600
620.544 PLN
wolne
1
60
5
3
66,36
9200
610.512 PLN
wolne
2
60
5
3
60,50
9600
580.800 PLN
wolne
1
61
5
5
93,30
-
-
sprzedane
2
61
5
5
103,08
9950
1.025.646 PLN
wolne
1
62
5
3
64,64
-
-
sprzedane
2
62
5
3
66,10
9500
627.950 PLN
wolne
1
63
5
3
60,50
-
-
sprzedane
1
64
5
2
38,43
-
-
sprzedane
1
65
5
3
61,01
9400
573.494 PLN
wolne
1
66
5
3
68,14
9200
626.888 PLN
wolne