Mieszkania » ul. Reduta » Lista wszystkich mieszkań
Budynek C Budynek D Budynek E

Lista mieszkań:

Budynek Numer lokalu Piętro Pokoje Metraż m² Cena/m² PLN Cena PLN Dostępność
3
1
0Parter
4
75,02
-
-
sprzedane
4
1
0Parter
4
69,34
-
-
sprzedane
5
1
0Parter
2
31,30
-
-
sprzedane
3
2
0Parter
3
61,99
-
-
sprzedane
4
2
0Parter
4
70,82
6400
453.248 PLN
wolne
5
2
0Parter
4
70,56
6500
458.640 PLN
wolne
3
3
0Parter
2
31,21
-
-
sprzedane
4
3
0Parter
3
55,34
-
-
rezerwacja
5
3
0Parter
2
35,52
-
-
sprzedane
3
4
0Parter
2
37,02
-
-
sprzedane
4
4
0Parter
4
75,75
-
-
rezerwacja
5
4
0Parter
4
72,04
6400
461.056 PLN
wolne
3
5
0Parter
2
43,65
-
-
sprzedane
4
5
1
3
59,86
-
-
sprzedane
5
5
1
2
35,92
-
-
sprzedane
3
6
0Parter
1
31,42
-
-
sprzedane
4
6
1
2
31,44
-
-
sprzedane
5
6
1
3
56,61
6800
384.948 PLN
wolne
3
7
1
3
48,25
-
-
sprzedane
4
7
1
4
69,90
-
-
rezerwacja
5
7
1
2
33,90
-
-
sprzedane
3
8
1
4
76,09
-
-
sprzedane
4
8
1
4
71,20
6700
477.040 PLN
wolne
5
8
1
2
31,58
-
-
sprzedane
3
9
1
3
62,47
-
-
sprzedane
4
9
1
3
56,74
6700
380.158 PLN
wolne
5
9
1
4
71,28
6700
477.576 PLN
wolne
3
10
1
2
31,49
-
-
sprzedane
4
10
2
3
59,86
6400
383.104 PLN
wolne
5
10
2
2
35,95
-
-
sprzedane
3
11
1
2
37,40
-
-
sprzedane
4
2
2
32,62
-
-
sprzedane
5
11
2
3
56,61
6900
390.609 PLN
wolne
3
12
1
2
46,07
-
-
sprzedane
4
12
2
4
69,92
-
-
sprzedane
5
12
2
2
33,90
-
-
sprzedane
3
13
2
3
49,14
-
-
sprzedane
4
13
2
4
72,40
6800
492.320 PLN
wolne
5
13
2
2
31,60
-
-
sprzedane
3
14
2
4
77,01
-
-
sprzedane
4
14
2
3
56,77
6800
386.036 PLN
wolne
5
14
2
4
72,38
6800
492.184 PLN
wolne
3
15
2
3
63,38
-
-
sprzedane
4
15
3
3
59,86
-
-
sprzedane
5
15
3
2
35,95
-
-
sprzedane
3
16
2
2
32,38
-
-
sprzedane
4
16
3
2
32,62
-
-
sprzedane
5
16
3
3
56,61
-
-
rezerwacja
3
17
2
2
37,40
-
-
sprzedane
4
17
3
4
69,92
-
-
sprzedane
5
17
3
2
33,90
-
-
sprzedane
3
18
2
2
46,26
-
-
sprzedane
4
3
4
72,40
6800
492.320 PLN
wolne
5
18
3
2
31,60
-
-
sprzedane
3
19
3
3
49,14
-
-
sprzedane
4
19
3
3
56,77
6800
386.036 PLN
wolne
5
19
3
4
72,38
6800
492.184 PLN
wolne
3
20
3
4
77,01
-
-
sprzedane
4
20
4
3
59,86
-
-
sprzedane
5
20
4
2
35,95
-
-
sprzedane
3
21
3
3
63,38
-
-
sprzedane
4
21
4
2
32,62
-
-
sprzedane
5
21
4
3
56,61
-
-
rezerwacja
3
22
3
2
32,38
-
-
sprzedane
4
22
4
4
69,92
-
-
sprzedane
5
22
4
2
33,90
-
-
sprzedane
3
23
3
2
37,40
-
-
sprzedane
4
23
4
4
72,40
-
-
sprzedane
5
23
4
2
31,60
-
-
sprzedane
3
24
3
2
46,26
-
-
sprzedane
4
24
4
3
56,77
-
-
sprzedane
5
24
4
4
72,38
6800
492.184 PLN
wolne
3
25
4
3
49,14
-
-
sprzedane
4
25
5
3
59,86
-
-
sprzedane
5
25
5
2
35,95
-
-
sprzedane
3
26
4
4
77,01
-
-
sprzedane
4
26
5
2
32,62
-
-
sprzedane
5
26
5
3
56,61
-
-
sprzedane
3
27
4
3
63,38
-
-
sprzedane
4
27
5
4
69,92
-
-
sprzedane
5
27
5
2
33,90
-
-
sprzedane
3
28
4
2
32,38
-
-
sprzedane
4
28
5
4
72,40
-
-
sprzedane
5
28
5
2
31,60
-
-
sprzedane
3
29
4
2
37,40
-
-
sprzedane
4
29
5
3
56,77
-
-
rezerwacja
5
29
5
4
72,38
6800
492.184 PLN
wolne
3
30
4
2
46,26
-
-
sprzedane
4
30
0Parter
2
31,21
-
-
sprzedane
5
30
0Parter
2
45,64
6200
282.968 PLN
wolne
3
31
5
3
49,14
-
-
sprzedane
4
31
0Parter
3
60,69
-
-
rezerwacja
5
31
0Parter
3
50,40
-
-
sprzedane
3
32
5
4
77,01
-
-
sprzedane
4
32
0Parter
3
64,43
-
-
sprzedane
5
32
0Parter
3
61,88
6400
396.032 PLN
wolne
3
33
5
3
63,38
-
-
sprzedane
4
33
0Parter
4
66,86
-
-
sprzedane
5
33
0Parter
2
34,58
-
-
sprzedane
3
34
5
2
32,38
-
-
sprzedane
4
34
0Parter
3
48,11
-
-
sprzedane
5
34
0Parter
3
54,02
6400
345.728 PLN
wolne
3
35
5
2
37,40
-
-
sprzedane
4
35
0Parter
2
46,57
6700
312.019 PLN
wolne
5
35
0Parter
3
56,40
-
-
rezerwacja
3
36
5
2
46,26
-
-
sprzedane
4
36
1
2
47,06
-
-
sprzedane
5
36
0Parter
3
62,85
-
-
rezerwacja
3
37
0Parter
3
62,41
-
-
sprzedane
4
1
2
35,77
-
-
sprzedane
5
37
1
3
63,53
-
-
sprzedane
3
38
0Parter
2
31,51
-
-
sprzedane
4
38
1
3
49,90
-
-
sprzedane
5
38
1
1
29,46
-
-
sprzedane
3
39
0Parter
3
48,45
-
-
sprzedane
4
39
1
3
48,61
-
-
sprzedane
5
39
1
2
46,17
-
-
rezerwacja
3
40
0Parter
1
36,21
-
-
sprzedane
4
40
1
2
47,04
-
-
sprzedane
5
40
1
3
50,96
6900
351.624 PLN
wolne
3
41
1
3
63,14
-
-
sprzedane
4
41
1
3
48,41
-
-
sprzedane
5
41
1
3
62,31
6600
411.246 PLN
wolne
3
42
1
2
31,80
-
-
sprzedane
4
42
1
3
62,31
6600
411.246 PLN
wolne
5
42
1
2
34,93
-
-
sprzedane
3
43
1
3
55,40
-
-
sprzedane
4
43
2
2
47,07
-
-
sprzedane
5
43
1
3
54,44
6800
370.192 PLN
wolne
3
44
1
2
44,20
-
-
sprzedane
4
44
2
2
35,78
-
-
sprzedane
5
44
1
3
57,02
-
-
sprzedane
3
45
2
3
64,06
-
-
sprzedane
4
45
2
3
49,91
-
-
sprzedane
5
45
2
3
63,54
7100
451.134 PLN
wolne
3
46
2
2
32,98
-
-
sprzedane
4
46
2
3
49,81
-
-
sprzedane
5
46
2
1
29,46
-
-
sprzedane
3
47
2
3
55,40
-
-
sprzedane
4
47
2
2
47,04
-
-
sprzedane
5
47
2
2
46,19
6400
295.616 PLN
wolne
3
48
2
2
45,10
-
-
sprzedane
4
48
2
3
48,44
-
-
rezerwacja
5
48
2
3
50,99
7000
356.930 PLN
wolne
3
49
3
3
64,06
-
-
sprzedane
4
49
2
3
62,33
6700
417.611 PLN
wolne
5
49
2
3
62,31
-
-
rezerwacja
3
50
3
2
32,98
-
-
sprzedane
4
50
3
2
47,07
-
-
sprzedane
5
50
2
2
36,05
-
-
sprzedane
3
51
3
3
55,40
-
-
sprzedane
4
51
3
2
35,78
-
-
sprzedane
5
51
2
3
54,46
-
-
sprzedane
3
52
3
2
45,10
-
-
sprzedane
4
52
3
3
49,91
-
-
sprzedane
5
52
2
3
58,11
-
-
sprzedane
3
53
4
3
64,06
-
-
sprzedane
4
53
3
3
49,81
-
-
sprzedane
5
53
3
3
63,54
7100
451.134 PLN
wolne
3
54
4
2
32,98
-
-
sprzedane
4
54
3
2
47,04
-
-
sprzedane
5
54
3
1
29,46
-
-
sprzedane
3
55
4
3
55,40
-
-
sprzedane
4
55
3
3
48,44
-
-
sprzedane
5
55
3
2
46,19
6400
295.616 PLN
wolne
3
56
4
2
45,10
-
-
sprzedane
4
56
3
3
62,33
-
-
sprzedane
5
56
3
3
50,99
-
-
rezerwacja
3
57
5
3
64,06
-
-
sprzedane
4
57
4
2
47,07
-
-
sprzedane
5
57
3
3
62,31
-
-
sprzedane
3
58
5
2
32,98
-
-
sprzedane
4
58
4
2
35,78
-
-
sprzedane
5
58
3
2
36,05
-
-
sprzedane
3
59
5
3
55,40
-
-
sprzedane
4
59
4
3
49,91
-
-
sprzedane
5
59
3
3
54,46
-
-
sprzedane
3
60
5
2
45,10
-
-
sprzedane
4
60
4
3
49,81
-
-
sprzedane
5
60
3
3
58,11
-
-
sprzedane
3
61
0Parter
3
62,15
-
-
sprzedane
4
61
4
2
47,04
-
-
sprzedane
5
61
4
3
63,54
-
-
sprzedane
3
62
0Parter
2
31,51
-
-
sprzedane
4
62
4
3
48,44
-
-
sprzedane
5
62
4
1
29,46
-
-
sprzedane
3
63
0Parter
3
47,09
-
-
sprzedane
4
63
4
3
62,33
-
-
sprzedane
5
63
4
2
46,19
6400
295.616 PLN
wolne
3
64
0Parter
1
34,30
-
-
sprzedane
4
64
5
2
47,07
-
-
sprzedane
5
64
4
3
50,99
-
-
sprzedane
3
65
1
3
62,69
-
-
sprzedane
4
65
5
2
35,78
-
-
sprzedane
5
65
4
3
62,31
-
-
sprzedane
3
66
1
2
31,80
-
-
sprzedane
4
66
5
3
49,91
-
-
sprzedane
5
66
4
2
36,05
-
-
sprzedane
3
67
1
3
53,69
-
-
sprzedane
4
67
5
3
49,81
-
-
sprzedane
5
67
4
3
54,46
-
-
sprzedane
3
68
1
2
42,72
-
-
sprzedane
4
68
5
2
47,04
-
-
sprzedane
5
68
4
3
58,11
-
-
sprzedane
3
69
2
3
63,60
-
-
sprzedane
4
69
5
3
48,44
-
-
sprzedane
5
69
5
3
63,54
-
-
rezerwacja
3
70
2
2
32,98
-
-
sprzedane
4
70
5
3
62,33
-
-
sprzedane
5
70
5
1
29,46
7500
220.950 PLN
wolne
3
71
2
3
53,69
-
-
sprzedane
5
71
5
2
46,19
-
-
sprzedane
3
72
2
2
42,72
-
-
sprzedane
5
72
5
3
50,99
-
-
sprzedane
3
73
3
3
63,60
-
-
sprzedane
5
73
5
3
62,31
-
-
sprzedane
3
74
3
2
32,98
-
-
sprzedane
5
74
5
2
36,05
-
-
sprzedane
3
75
3
3
53,69
-
-
sprzedane
5
75
5
3
54,46
-
-
sprzedane
3
76
3
2
42,72
-
-
sprzedane
5
76
5
3
58,11
-
-
sprzedane
3
77
4
3
63,60
-
-
sprzedane
3
78
4
2
32,98
-
-
sprzedane
3
79
4
3
53,69
-
-
sprzedane
3
80
4
2
42,72
-
-
sprzedane
3
81
5
3
63,60
-
-
sprzedane
3
82
5
2
32,98
-
-
sprzedane
3
83
5
3
53,69
-
-
sprzedane
3
84
5
2
42,72
-
-
sprzedane
3
85
0Parter
2
41,42
-
-
sprzedane
3
86
0Parter
2
47,62
-
-
sprzedane
3
87
0Parter
2
31,89
-
-
sprzedane
3
88
0Parter
3
48,86
-
-
sprzedane
3
89
0Parter
4
65,21
-
-
sprzedane
3
90
1
3
62,21
-
-
sprzedane
3
91
1
2
47,93
-
-
sprzedane
3
92
1
2
32,22
-
-
sprzedane
3
93
1
3
49,28
-
-
sprzedane
3
94
1
4
65,80
-
-
sprzedane
3
95
2
3
62,21
-
-
sprzedane
3
96
2
2
47,93
-
-
sprzedane
3
97
2
2
33,42
-
-
sprzedane
3
98
2
3
50,30
-
-
sprzedane
3
99
2
4
66,94
-
-
sprzedane
3
100
3
3
62,21
-
-
sprzedane
3
101
3
2
47,93
-
-
sprzedane
3
102
3
2
33,42
-
-
sprzedane
3
103
3
3
50,30
-
-
sprzedane
3
104
3
4
66,94
-
-
sprzedane
3
105
4
3
62,21
-
-
sprzedane
3
106
4
2
47,93
-
-
sprzedane
3
107
4
2
33,42
-
-
sprzedane
3
108
4
3
50,30
-
-
sprzedane
3
109
4
4
66,94
-
-
sprzedane
3
110
5
3
62,21
-
-
sprzedane
3
111
5
2
47,93
-
-
sprzedane
3
112
5
2
33,42
-
-
sprzedane
3
113
5
3
50,30
-
-
sprzedane
3
114
5
4
66,94
-
-
sprzedane