Mieszkania » ul. Reduta » Lista wszystkich mieszkań
Budynek D Budynek E Budynek L

Lista mieszkań:

Budynek Numer lokalu Piętro Pokoje Metraż m² Cena/m² PLN Cena PLN Dostępność
4
1
0Parter
4
69,34
-
-
sprzedane
5
1
0Parter
2
31,30
-
-
sprzedane
6
1
0Parter
1
26,44
-
-
sprzedane
4
2
0Parter
4
70,82
6400
453.248 PLN
wolne
5
2
0Parter
4
70,56
6500
458.640 PLN
wolne
6
2
0Parter
2
38,94
7300
284.262 PLN
wolne
4
3
0Parter
3
55,34
-
-
rezerwacja
5
3
0Parter
2
35,52
-
-
sprzedane
6
3
0Parter
3
47,82
-
-
rezerwacja
4
4
0Parter
4
75,75
-
-
rezerwacja
5
4
0Parter
4
72,04
6400
461.056 PLN
wolne
6
4
0Parter
2
39,41
-
-
rezerwacja
4
5
1
3
59,86
-
-
sprzedane
5
5
1
2
35,92
-
-
sprzedane
6
5
0Parter
2
43,05
7200
309.960 PLN
wolne
4
6
1
2
31,44
-
-
sprzedane
5
6
1
3
56,61
-
-
rezerwacja
6
6
0Parter
3
59,27
6700
397.109 PLN
wolne
4
7
1
4
69,90
-
-
sprzedane
5
7
1
2
33,90
-
-
sprzedane
6
7
1
1
29,75
-
-
rezerwacja
4
8
1
4
71,20
6700
477.040 PLN
wolne
5
8
1
2
31,58
-
-
sprzedane
6
8
1
1
29,28
-
-
rezerwacja
4
9
1
3
56,74
6700
380.158 PLN
wolne
5
9
1
4
71,28
6700
477.576 PLN
wolne
6
9
1
2
41,35
-
-
sprzedane
4
10
2
3
59,86
-
-
rezerwacja
5
10
2
2
35,95
-
-
sprzedane
6
10
1
3
49,19
-
-
rezerwacja
4
2
2
32,62
-
-
sprzedane
5
11
2
3
56,61
6900
390.609 PLN
wolne
6
11
1
2
40,76
7300
297.548 PLN
wolne
4
12
2
4
69,92
-
-
sprzedane
5
12
2
2
33,90
-
-
sprzedane
6
12
1
2
43,05
-
-
rezerwacja
4
13
2
4
72,40
6800
492.320 PLN
wolne
5
13
2
2
31,60
-
-
sprzedane
6
13
1
3
59,27
6800
403.036 PLN
wolne
4
14
2
3
56,77
6800
386.036 PLN
wolne
5
14
2
4
72,38
6800
492.184 PLN
wolne
6
14
2
1
29,75
-
-
rezerwacja
4
15
3
3
59,86
-
-
sprzedane
5
15
3
2
35,95
-
-
sprzedane
6
15
2
1
29,28
-
-
sprzedane
4
16
3
2
32,62
-
-
sprzedane
5
16
3
3
56,61
-
-
rezerwacja
6
16
2
2
41,35
-
-
rezerwacja
4
17
3
4
69,92
-
-
sprzedane
5
17
3
2
33,90
-
-
sprzedane
6
17
2
3
49,19
-
-
rezerwacja
4
3
4
72,40
6800
492.320 PLN
wolne
5
18
3
2
31,60
-
-
sprzedane
6
18
2
2
40,76
-
-
rezerwacja
4
19
3
3
56,77
6800
386.036 PLN
wolne
5
19
3
4
72,38
6800
492.184 PLN
wolne
6
19
2
2
43,05
-
-
rezerwacja
4
20
4
3
59,86
-
-
sprzedane
5
20
4
2
35,95
-
-
sprzedane
6
20
2
3
59,27
6900
408.963 PLN
wolne
4
21
4
2
32,62
-
-
sprzedane
5
21
4
3
56,61
-
-
sprzedane
6
21
3
1
29,75
-
-
sprzedane
4
22
4
4
69,92
-
-
sprzedane
5
22
4
2
33,90
-
-
sprzedane
6
22
3
4
71,13
-
-
sprzedane
4
23
4
4
72,40
-
-
sprzedane
5
23
4
2
31,60
-
-
sprzedane
6
23
3
3
49,19
-
-
rezerwacja
4
24
4
3
56,77
-
-
sprzedane
5
24
4
4
72,38
6800
492.184 PLN
wolne
6
24
3
2
40,76
7400
301.624 PLN
wolne
4
25
5
3
59,86
-
-
sprzedane
5
25
5
2
35,95
-
-
sprzedane
6
25
3
2
43,05
-
-
rezerwacja
4
26
5
2
32,62
-
-
sprzedane
5
26
5
3
56,61
-
-
sprzedane
6
26
3
3
59,27
6900
408.963 PLN
wolne
4
27
5
4
69,92
-
-
sprzedane
5
27
5
2
33,90
-
-
sprzedane
6
27
4
2
41,61
7400
307.914 PLN
wolne
4
28
5
4
72,40
-
-
sprzedane
5
28
5
2
31,60
-
-
sprzedane
6
28
4
5
96,78
-
-
rezerwacja
4
29
5
3
56,77
-
-
sprzedane
5
29
5
4
72,38
6800
492.184 PLN
wolne
6
29
4
2
42,55
-
-
rezerwacja
4
30
0Parter
2
31,21
-
-
sprzedane
5
30
0Parter
2
45,64
-
-
rezerwacja
6
30
0Parter
3
65,96
6600
435.336 PLN
wolne
4
31
0Parter
3
60,69
-
-
sprzedane
5
31
0Parter
3
50,40
-
-
sprzedane
6
31
0Parter
2
35,80
-
-
rezerwacja
4
32
0Parter
3
64,43
-
-
sprzedane
5
32
0Parter
3
61,88
6400
396.032 PLN
wolne
6
32
0Parter
2
46,83
7000
327.810 PLN
wolne
4
33
0Parter
4
66,86
-
-
sprzedane
5
33
0Parter
2
34,58
-
-
sprzedane
6
33
1
3
65,96
6700
441.932 PLN
wolne
4
34
0Parter
3
48,11
-
-
sprzedane
5
34
0Parter
3
54,02
-
-
sprzedane
6
34
1
2
35,80
-
-
sprzedane
4
35
0Parter
2
46,57
-
-
rezerwacja
5
35
0Parter
3
56,40
6650
375.060 PLN
wolne
6
35
1
4
69,33
7000
485.310 PLN
wolne
4
36
1
2
47,06
-
-
sprzedane
5
36
0Parter
3
62,85
6650
417.953 PLN
wolne
6
36
2
3
65,96
6800
448.528 PLN
wolne
4
1
2
35,77
-
-
sprzedane
5
37
1
3
63,53
-
-
sprzedane
6
37
2
2
35,80
-
-
rezerwacja
4
38
1
3
49,90
-
-
sprzedane
5
38
1
1
29,46
-
-
sprzedane
6
38
2
4
69,33
7100
492.243 PLN
wolne
4
39
1
3
48,61
-
-
sprzedane
5
39
1
2
46,17
-
-
sprzedane
6
39
3
3
65,96
6800
448.528 PLN
wolne
4
40
1
2
47,04
-
-
sprzedane
5
40
1
3
50,96
-
-
rezerwacja
6
40
3
2
35,80
-
-
rezerwacja
4
41
1
3
48,41
-
-
sprzedane
5
41
1
3
62,31
6600
411.246 PLN
wolne
6
41
3
3
60,95
7200
438.840 PLN
wolne
4
42
1
3
62,31
6600
411.246 PLN
wolne
5
42
1
2
34,93
-
-
sprzedane
6
42
4
5
80,64
-
-
rezerwacja
4
43
2
2
47,07
-
-
sprzedane
5
43
1
3
54,44
-
-
rezerwacja
6
43
4
2
45,69
-
-
rezerwacja
4
44
2
2
35,78
-
-
sprzedane
5
44
1
3
57,02
-
-
sprzedane
4
45
2
3
49,91
-
-
sprzedane
5
45
2
3
63,54
-
-
rezerwacja
4
46
2
3
49,81
-
-
sprzedane
5
46
2
1
29,46
-
-
sprzedane
4
47
2
2
47,04
-
-
sprzedane
5
47
2
2
46,19
6400
295.616 PLN
wolne
4
48
2
3
48,44
-
-
sprzedane
5
48
2
3
50,99
7000
356.930 PLN
wolne
4
49
2
3
62,33
-
-
rezerwacja
5
49
2
3
62,31
-
-
sprzedane
4
50
3
2
47,07
-
-
sprzedane
5
50
2
2
36,05
-
-
sprzedane
4
51
3
2
35,78
-
-
sprzedane
5
51
2
3
54,46
-
-
sprzedane
4
52
3
3
49,91
-
-
sprzedane
5
52
2
3
58,11
-
-
sprzedane
4
53
3
3
49,81
-
-
sprzedane
5
53
3
3
63,54
-
-
sprzedane
4
54
3
2
47,04
-
-
sprzedane
5
54
3
1
29,46
-
-
sprzedane
4
55
3
3
48,44
-
-
sprzedane
5
55
3
2
46,19
6400
295.616 PLN
wolne
4
56
3
3
62,33
-
-
sprzedane
5
56
3
3
50,99
-
-
sprzedane
4
57
4
2
47,07
-
-
sprzedane
5
57
3
3
62,31
-
-
sprzedane
4
58
4
2
35,78
-
-
sprzedane
5
58
3
2
36,05
-
-
sprzedane
4
59
4
3
49,91
-
-
sprzedane
5
59
3
3
54,46
-
-
sprzedane
4
60
4
3
49,81
-
-
sprzedane
5
60
3
3
58,11
-
-
sprzedane
4
61
4
2
47,04
-
-
sprzedane
5
61
4
3
63,54
-
-
sprzedane
4
62
4
3
48,44
-
-
sprzedane
5
62
4
1
29,46
-
-
sprzedane
4
63
4
3
62,33
-
-
sprzedane
5
63
4
2
46,19
-
-
rezerwacja
4
64
5
2
47,07
-
-
sprzedane
5
64
4
3
50,99
-
-
sprzedane
4
65
5
2
35,78
-
-
sprzedane
5
65
4
3
62,31
-
-
sprzedane
4
66
5
3
49,91
-
-
sprzedane
5
66
4
2
36,05
-
-
sprzedane
4
67
5
3
49,81
-
-
sprzedane
5
67
4
3
54,46
-
-
sprzedane
4
68
5
2
47,04
-
-
sprzedane
5
68
4
3
58,11
-
-
sprzedane
4
69
5
3
48,44
-
-
sprzedane
5
69
5
3
63,54
-
-
rezerwacja
4
70
5
3
62,33
-
-
sprzedane
5
70
5
1
29,46
-
-
sprzedane
5
71
5
2
46,19
-
-
sprzedane
5
72
5
3
50,99
-
-
sprzedane
5
73
5
3
62,31
-
-
sprzedane
5
74
5
2
36,05
-
-
sprzedane
5
75
5
3
54,46
-
-
sprzedane
5
76
5
3
58,11
-
-
sprzedane